Mi az a gyűjtőegyesület?

Gyujtoegyesulet A 'gyűjtőegyesület' fogalmat a MOHOSZ Választmány 2021. november 3.-i ülésén "A területi illetékesség egyes kérdéseiről és a tagszövetségi gyűjtőegyesületekről" szóló V-20/2021. sz. határozat vezette be. A határozat gyűjtőegyesületekre vonatkozó része az alábbiakat tartalmazza:

"11. A kötelező horgászegyesületi tagság, mint a horgászat gyakorlásának egyik jogi feltétele rugalmas és szolgáltatói szemléletű biztosítása, a minőségi és átlátható horgász ügyvitel támogatása, valamint a szétaprózódott, a jogszabályban és választmányi határozatban előírt egyesületi ügyviteli feladatokat ellátni nem képes vagy nem kívánó kislétszámú-, továbbá a tagsággal arányos vízterületre vonatkozóan halgazdálkodási hasznosítói joggal nem rendelkező, a jogszabályban és választmányi határozatban előírt egyesületi ügyviteli feladatokat ellátni nem kívánó, valós közösségi szolgáltatásokat nem nyújtó nagylétszámú egyesületi formák feltárt működési anomáliáira tekintettel a Választmány támogatja és ösztönzi a tagszövetségi gyűjtőegyesületek, mint önálló jogi személyek létrehozását, vagy meglévő szervezetként történő szerződött tárgyi feladatellátását.
12. Gyűjtőegyesülete csak halgazdálkodási hasznosító tagszövetségnek lehet.
13. Gyűjtőegyesülete csak a tagszövetségi minimumfeltételeket teljesítő tagszövetségnek lehet.
14. Egy tagszövetségnek egy, halgazdálkodási hasznosítónak nem minősülő gyűjtőegyesülete lehet.
15. A gyűjtőegyesület székhelye lehetőleg a tagszövetség székhelye, ettől eltérni csak az OHSZK egyetértésével, alapos indokkal lehet.
16. A gyűjtőegyesület elsődlegesen a tagszövetség központi ügyfélszolgálati irodájában, a tagszövetség nyitvatartási ideje alatt (de legalább a tagszövetségi minimumfeltételekről szóló külön választmányi határozat által meghatározott heti nyitvatartási időben) jogosult és köteles ellátni a horgász okmányolással (különösen az egyesületi tagság létesítésével kapcsolatos) ügyviteli feladatokat.
17. A gyűjtő egyesület további, maximum 2 értékesítési ponttal rendelkezhet, kizárólag a tagszövetség OHSZK által meghatározott illetékességi területén, ettől eltérően kivételként, ha gazdasági társaság által kezelt halgazdálkodási vízterületről van szó, akkor az OHSZK előzetes hozzájárulásával az értékesítési pontok száma megemelhető.
18. A tagszövetség és a gyűjtőegyesület a horgászt ezen egyesület választására nem kötelezheti, előnyt számára kizárólag az elérhetőséggel, a gyors  adminisztrációval és a kedvező (a külön választmányi határozatban előírt egyesületi tagdíjminimum kétszeresét meg nem haladó) tagdíjakkal biztosíthat.
19. A gyűjtőegyesület a horgászszövetségi támogatási rendszerekből csak normatív támogatásokat veheti igénybe.

20. A gyűjtőegyesület realizált bevételeiből az egyesület közvetlen működési költségei  levonása után keletkezett teljes éves tagdíjbevételi és egyéb   pénzmaradványt (quasi eredményt) kizárólag a tagszövetsége által kezelt halgazdálkodási vízterületek halasítására, legkésőbb a tárgyévet követő évben történő pénzügyi teljesítéssel fordíthatja.
21. A MOHOSZ OHSZK, a tagszövetség és a gyűjtőegyesület köteles egymással egy, a jelen választmányi határozat tartalmával megegyező háromoldalú együttműködési megállapodást kötni, melynek minden részlete és ezt követően minden éves pénzügyi elszámolás az OHSZK, az érintett horgászszervezetek és horgászok számára nyilvános. 
˙(A határozat 21. pontjában szereplő háromoldalú szerződés előkészítése az OHSZK részéről folyamatban van, így aláírásra még nem került sor.)
22. A gyűjtőegyesületek aktuális listája, elérhetősége a MOHOSZ weblapján folyamatosan feltüntetésre kell, hogy kerüljön. "

A Bakony - Balaton Horgász Szövetség Elnöksége a 2021. november 15.-i ülésén a "Gyűjtőegyesület létrehozásáról" szóló  E-2021.XI.15/7 számú határozatával döntött a Szövetség gyűjtőegyesületének megalakításáról:
Az Elnökség a MOHOSZ 'A területi illetékesség egyes kérdéseiről és a tagszövetségi gyűjtőegyesületekről' szóló határozatának 14. pontja alapján - a jelenlegi Sirály Horgász Egyesülettel egyeztetve, annak átalakításával - Sirály  Horgász Egyesület néven, Veszprém, Muskátli u. 6.  székhellyel – az OHSZK egyetértésével - gyűjtőegyesületet hoz létre.”     


 

Az oldal sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében.